Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜPLERİ

SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerinin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımız uhdesine geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.” Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 26 Nisan 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur. (Spor kulüplerimizin altı ay ek süre talep etmeleri halinde İl Müdürülüğümüze yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.)

İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Not: Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.

 

ÖNEMLİ DUYURU!

Spor kulüplerinin 2022 yılı beyannamelerini 31.03.2023 tarihine kadar bildirmesi gerekmektedir. 

Beyannameler elektronik olarak Spor Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecektir.

Beyanname verme hakkında kılavuza aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beyanname Giris¸ Kılavuzu.pdf

 SPOR KULÜBÜ KURULMA AŞAMASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ.docx


SPOR KULÜBÜ KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLARI 

SPOR KULÜBÜ KURULUŞ BİLDİRİMİ.docx

SPOR KULUBU TUZUGU ORNEGİ

SPOR KULÜBÜ SPOR ANONİM ŞİRKETİ ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx

SPOR KULÜBÜ KURULUŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx

ASKERİ SPOR KULÜBÜ TESCİL BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx


DAHA ÖNCEDEN DERNEK OLUP SPOR KULÜBÜNE GEÇENLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİM FORMU.docx

SPOR KULUBU TUZUGU ORNEGİ

SPOR KULÜBÜ SPOR ANONİM ŞİRKETİ ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx

SPOR KULU¨BU¨ U¨YE DEGˆI·S¸I·KLI·K BI·LDI·RI·MI·.doc

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 SPOR A.Ş. KURULUŞ BİLDİRİMİ.docx

YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) 

Spor Dalı Tescili için İstenilen Belgeler

- Yönetim Kurulu Kararı Örneği

-Antrenör Sözleşmesi

- Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

- Branş ile ilgili tesis hakkında bilgi veya kira sözleşmesiSPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER


ÖNEMLİ DUYURU

İlk defa ferdi lisans işlemlerinde E-Devlet üzerinden "Spor Bilgi Sistemi" ne giriş yaparak e-lisans başvurusu yapılabilmektedir.


ÜST YAZI DİLEKÇESİ.pdf


KULÜP LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE

2- TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU

3- 1 ADET FOTOĞRAF

4- KİMLİK FOTOKOPİSİ

5- YÜZME BİLDİĞİNE DAİR BEYAN.pdf(MODERN PENTATLON, ÖZEL SPORCULAR YÜZME, RAFTİNG, TRİATLON, YELKEN VE YÜZME FEDERASYONLARINA AİT SPORCU LİSANSLARINDA İSTENMEKTEDİR.)

6. LİSANS TESLİM TUTANAĞI

FERDİ LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖNEMLİ DUYURU

İlk defa ferdi lisans işlemlerinde E-Devlet üzerinden "Spor Bilgi Sistemi" ne giriş yaparak e-lisans başvurusu yapılabilmektedir.

1- FERDİ LİSANS TALEP FORMU

2- TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU

3- 1 ADET FOTOĞRAF

4- KİMLİK FOTOKOPİSİ

5- YÜZME BİLDİĞİNE DAİR BEYAN.pdf (MODERN PENTATLON, ÖZEL SPORCULAR YÜZME, RAFTİNG, TRİATLON, YELKEN VE YÜZME FEDERASYONLARINA AİT SPORCU LİSANSLARINDA İSTENMEKTEDİR.)NOT  : Sporcu Lisansı için sağlık raporu alacaklar, Ek-6 Sağlık Belgesi doldurup https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi adresinden Sevk Talebi oluşturarak, sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerekmektedir. (18 yaşından küçükler için sistem üzerinden de velayet altındaki kişi seçilecek

SPORCU LİSANS VİZESİ

 
1- SAĞLIK BEYANI (Vize için beyanın doldurulması yeterlidir)
2- 1 FOTOĞRAF
3- KİMLİK FOTOKOPİSİ
4- İLGİLİ FEDERASYON TARAFINDAN VİZE ÜCRETİ İSTENİYORSA, YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT

Not: 14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sporcu lisans, vize ve transfer yönetmeliğine göre sporcu lisans vizesi ve transferlerde sağlık raporu alınmayacaktır. 

SPORCU TRANSFERİ

1- MUVAFAKAT-TAAHHÜTNAME.pdf

2- TRANSFER SÖZLEŞMESİ.pdf

3- 1 FOTOĞRAF

4- KİMLİK FOTOKOPİSİ

5- SAĞLIK BEYANI (Transfer için beyanın doldurulması yeterlidir)

6- Taahhütname.pdf

7- ilişiksiz belgesi.doc

BASKETBOL LİSANS İŞLEMLERİ YAPACAK SPORCULAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU


(SADECE BASKETBOL İÇİN)-YENİ ÇIKACAK LİSANS İÇİN GEREKEN BELGELER:

KULÜPLE İLİŞİĞİNİ GÖSTERİR BELGE-BASKETBOL
VELİ İZİN BELGESİ-BASKETBOL
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (GÜNCEL)
 
(SADECE BASKETBOL İÇİN)-VİZE (LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

VELİ İZİN BELGESİ-BASKETBOL
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (GÜNCEL)
 
(SADECE BASKETBOL İÇİN)-TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

TRANSFER SÖZLEŞMESİ-BASKETBOL
MUVAFAKAT BELGESİ-BASKETBOL
VELİ İZİN BELGESİ-BASKETBOL
BASKETBOL TAAHHÜTNAME.pdf
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

 

Federasyonların Sezon Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
      
Tescil Süreleri-Yaş Sınırları-Asgari Lisans Çıkarma Yaşları Vize ve Sezon Başlangıç ve Bitiş Tarihleri


SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNERGESİ (30.09.2019) GEREĞİNCE
SPORCU LİSANSI İÇİN SAĞLIK RAPORLARI NASIL DÜZENLENECEK


(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden sevk belgesi alınması;
Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler Gençlik ve Spor
Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile sağlık hizmet sunucularına başvurur.
(Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir.)

(2) Ek-6 Kişiye Ait Bilgi Formunun e-devlet üzerinden doldurulması;
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu(Ek-5) almak için birinci basamak sağlık hizmet sunucularına müracaat edecek kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formu(Ek-6)’nu e-Devlet üzerinden doldurur. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur.

(3) Sağlık birimlerince Ek-5 Sağlık raporlarının düzenlenmesi;
Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, diğer kamu kurumlarına ait sağlık kurum ve kuruluşları ile Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmet sunucuları; Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporlarını Ek-5’de yer alan rapor formatına, uygun olarak düzenler.

(4) Yönergedeki Ek-5 rapor formatının dışında rapor kullanılmaması ve özel ifade istenmemesi;
Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak
sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında başka bir formatta rapor düzenlenemez. Rapor formatında belirtilen
ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

(5) Ek-5 raporun geçerlilik süresinin 1 yıl olması, bu süreden önce tekrar rapor verilmemesi;
Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur.