Lisans İşlemleri

SPORCU SAĞLIK RAPORU HAKKINDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİMİZ VE OKULLARIMIZIN DİKKATİNE...

Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.

Bu mevzuat değişiklikleri sonucunda , Sağlık Bakanlığının 01.10.2019 tarihli "Sağlık Raporları Usül ve Esasları Hakkında" yönergesi gereğince sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler ;

1-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun  (Sağlık Bakanlığı EK-6)  sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK 6 form hekimde kalacaktır.)

2-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine   müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK-5) hekimden alınması,

3-Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince  lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK-5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.

Bahse konu genelge ve eklere Genel Müdürlüğümüz http://okulsportal.gsb.gov.tr/ web sayfasından ulaşılabilir.
 
Okul Sporları Şubesi 
Züleyha ÖÇALAN


OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI HAKKINDA...

Okul Sporları Bilgi Yönetim Sisteminin kullanılmasıyla ilgili Beden Eğitimi Öğretmenleri için hazırlanan site içerisi izlenecek yolların bulunduğu döküman aşağıda linkte yayınlanmıştır.
  
  SİSTEMDE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İZLEYECEĞİ YOL

 Okul Sporları Giriş Sayfası İçin Tıklayınız...