Kulüp İşlemleri

SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

ÜST YAZI ( KULÜP VE FERDİ TESCİL,TRANSFER,VİZE İŞLEMLERİNDE ÜST YAZI DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.)

 

KULÜP LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE

2- TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU

3- 2 ADET FOTOĞRAF

4- KİMLİK FOTOKOPİSİ

5- YÜZME BİLDİĞİNE DAİR BEYAN (MODERN PENTATLON, ÖZEL SPORCULAR YÜZME, RAFTİNG, TRİATLON, YELKEN VE YÜZME FEDERASYONLARINA AİT SPORCU LİSANSLARINDA İSTENMEKTEDİR.)

FERDİ LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- FERDİ LİSANS TALEP FORMU

2- TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU

3- 2 ADET FOTOĞRAF

4- KİMLİK FOTOKOPİSİ

5- YÜZME BİLDİĞİNE DAİR BEYAN (MODERN PENTATLON, ÖZEL SPORCULAR YÜZME, RAFTİNG, TRİATLON, YELKEN VE YÜZME FEDERASYONLARINA AİT SPORCU LİSANSLARINDA İSTENMEKTEDİR.)NOT  : Sporcu Lisansı için sağlık raporu alacaklar, Ek-6 Sağlık Belgesi doldurup https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi adresinden Sevk Talebi oluşturarak, sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerekmektedir. (18 yaşından küçükler için sistem üzerinden de velayet altındaki kişi seçilecek

SPORCU LİSANS VİZESİ

 
1- SAĞLIK BEYANI (Vize için beyanın doldurulması yeterlidir)
2- 1 FOTOĞRAF
3- KİMLİK FOTOKOPİSİ
4- İLGİLİ FEDERASYON TARAFINDAN VİZE ÜCRETİ İSTENİYORSA, YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT

Not: 14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sporcu lisans, vize ve transfer yönetmeliğine göre sporcu lisans vizesi ve transferlerde sağlık raporu alınmayacaktır. 

SPORCU TRANSFERİ

1- SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGESİ (Ayrılacağı kulüpten alınacak)

2- TRANSFER SÖZLEŞMESİ (Yeni kulübü ile imzalanacak)

3- 1 FOTOĞRAF

4- KİMLİK FOTOKOPİSİ

5- SAĞLIK BEYANI (Transfer için beyanın doldurulması yeterlidir)


KULÜP TESCİLİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Dernekler İl Müdürlüğünce Onaylanmış Tüzük Örneği

2- Kulüp renk ve ayırıcı işareti

3- Taahhüt ettiği Spor dallarına ait 2. Kademe  Antrenör Belgesi

  1. İletişim ve Kulüp belgesi
  2. Faaliyetini gerçekleştireceği adres

ANTRENÖR DİLEKÇESİ
EK_1
KULÜP TESCİL DİLEKÇESİ
TÜZÜK ÖRNEĞİ (SPOR KULÜPLERİ) 
TÜZÜK ÖRNEĞİ (GENÇLİK SPOR)

BASKETBOL LİSANS İŞLEMLERİ YAPACAK SPORCULAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

(SADECE BASKETBOL İÇİN)-YENİ ÇIKACAK LİSANS İÇİN GEREKEN BELGELER:

KULÜPLE İLİŞİĞİNİ GÖSTERİR BELGE-BASKETBOL
VELİ İZİN BELGESİ-BASKETBOL
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (GÜNCEL)
 
(SADECE BASKETBOL İÇİN)-VİZE (LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

VELİ İZİN BELGESİ-BASKETBOL
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (GÜNCEL)
 
(SADECE BASKETBOL İÇİN)-TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

TRANSFER SÖZLEŞMESİ-BASKETBOL
MUVAFAKAT BELGESİ-BASKETBOL
VELİ İZİN BELGESİ-BASKETBOL
TAAHHÜTNAME-EK-8
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU
2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

 

İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKEN BELGELER

  1. Derneklerden onayı tüzük örneği yönetim kurulu kararı 
  2. Kongre Tutanağı
  3. Kulüp renk ve ayırıcı işareti
SPOR DALI İLAVESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SPOR DALI İLAVESİ

Federasyonların Sezon Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

      
Tescil Süreleri-Yaş Sınırları-Asgari Lisans Çıkarma Yaşları Vize ve Sezon Başlangıç ve Bitiş Tarihleri


SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNERGESİ (30.09.2019) GEREĞİNCE
SPORCU LİSANSI İÇİN SAĞLIK RAPORLARI NASIL DÜZENLENECEK


(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden sevk belgesi alınması;
Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler Gençlik ve Spor
Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile sağlık hizmet sunucularına başvurur.
(Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir.)

(2) Ek-6 Kişiye Ait Bilgi Formunun e-devlet üzerinden doldurulması;
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu(Ek-5) almak için birinci basamak sağlık hizmet sunucularına müracaat edecek kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formu(Ek-6)’nu e-Devlet üzerinden doldurur. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur.

(3) Sağlık birimlerince Ek-5 Sağlık raporlarının düzenlenmesi;
Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, diğer kamu kurumlarına ait sağlık kurum ve kuruluşları ile Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmet sunucuları; Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporlarını Ek-5’de yer alan rapor formatına, uygun olarak düzenler.

(4) Yönergedeki Ek-5 rapor formatının dışında rapor kullanılmaması ve özel ifade istenmemesi;
Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak
sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında başka bir formatta rapor düzenlenemez. Rapor formatında belirtilen
ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

(5) Ek-5 raporun geçerlilik süresinin 1 yıl olması, bu süreden önce tekrar rapor verilmemesi;
Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur.